Apostoliese kerk

Die kern van die Apostoliese kerk is die ernstige aanbidding van God die Vader, Skepper van Hemel en Aarde, die verheerliking van Christus, ons heiland, en die wonderbaarlike Heilige gees. Lof en Pryf word alleenlik aan hierdie Drie-EEnheid gebring.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s