Apostoliese kerk

Die kern van die Apostoliese kerk is die ernstige aanbidding van God die Vader, Skepper van Hemel en Aarde, die verheerliking van Christus, ons heiland, en die wonderbaarlike Heilige gees. Lof en Pryf word alleenlik aan hierdie Drie-EEnheid gebring.